Ano ang isang Nominal Account?

Kapag nagpatakbo ka ng isang negosyo, malamang na gumamit ka ng isang drawer ng salapi upang humawak ng pera na iyong kinukuha hanggang sa magpunta ka sa bangko at mag-deposito. Ang mga nominal na account ay nagsisilbi ng isang katulad na pagpapaandar. Gumagamit ang mga negosyo ng mga nominal account bilang isang paraan ng pag-record ng mga transaksyon nang mabilis at madali. Ang mga nominal na account ay hindi lamang isang lugar upang mag-imbak ng impormasyon sa transaksyon para sa maikling panahon. Tinutulungan din nila ang mga negosyante na panatilihin ang mga tab sa kita at gastos upang mapaghusgahan nila kung paano nangyayari ang mga bagay sa anumang naibigay na oras.

Nominal kumpara sa Tunay na Mga Account

Ang mga nominal na account ay pansamantalang account na ginagamit ng mga negosyo upang maitala ang kita, mga natamo, paggasta at pagkalugi sa isang tukoy na tagal ng accounting. Karaniwan, ang taon ng pananalapi ng firm ay ang panahon ng accounting. Sa paglaon, ang mga balanse na naipon sa mga nominal na account ay inililipat sa permanenteng o "totoong" mga account na nagtatala ng equity, assets at pananagutan ng isang negosyo. Karaniwan itong nangyayari sa pagtatapos ng taon ng pananalapi.

Mga Account sa Kita

Ang ilang mga nominal na account ay nagtatala ng mga kita sa negosyo. Halimbawa, sabihin ang nagmamay-ari ng isang tingiang tindahan na pumapasok sa mga benta ng bawat araw sa isang sales account. Ang balanse sa simula ng taon ay zero at tataas sa bawat pagpasok. Sa pagtatapos ng taon, mayroong isang kumpletong tala ng taunang dami ng mga benta. Ang isang negosyo ay maaaring makabuo ng kita mula sa mga mapagkukunan bukod sa mga benta, tulad ng mga kita sa interes o kita sa mga transaksyon sa seguridad. Ang bawat isa sa mga mapagkukunan ng kita na ito ay karaniwang may sariling account sa kita.

Gastos at Personal na Mga Account

Karaniwang itinatago ng mga firm ang iba't ibang mga account sa gastos. Halimbawa, ang may-ari ng isang tingiang tingi ay maaaring may mga nominal na account sa gastos para sa pag-upa, seguro, buwis, mga panustos, imbentaryo at payroll pati na rin ang lahat ng iba pang mga singil na dapat bayaran ng isang negosyo. Ang mga account sa gastos ay maaaring magsama ng isang espesyal na uri na tinatawag na isang personal na account. Ang mga personal na account ay tukoy sa mga indibidwal, karaniwang may-ari. Ang mga personal na account ay nagtatala ng pag-withdraw ng pera mula sa negosyo.

Pagsara ng Mga Libro

Sa pagtatapos ng taon, ang mga balanse sa mga nominal na account ay inililipat sa mga tunay na account na nagtatala ng mga assets, pananagutan at equity ng mga may-ari. Binabawasan nito ang mga balanse sa mga nominal na account sa zero. Halimbawa, ang anumang net na labis na kita sa paglipas ng mga gastos ay nangangahulugang kumita ang negosyo. Matapos ibawas ang mga dividend, ang natitirang balanse ay lumilipat sa napanatili na account ng mga kita at lilitaw sa ilalim ng heading ng pahayag ng equity ng mga shareholder o equity ng mga may-ari at sa sheet ng balanse ng seksyon ng equity.