Legal na Buong Oras ang 32 na Oras?

Ang pag-unawa sa kung ano ang bumubuo ng isang full-time na empleyado ay may mga pagbabago sa pagiging karapat-dapat ng isang empleyado para sa iba't ibang mga benepisyo ng kumpanya. Mayroong maraming pagkalito tungkol sa kung ano ang bumubuo ng full-time na trabaho dahil hindi tinukoy ng Kagawaran ng Paggawa ang bilang ng mga oras na kinakailangan. Nag-aalok lamang ang Serbisyo sa Panloob na Kita ng isang patnubay para sa mga tukoy na programa tulad ng pangangalaga sa kalusugan. Sa pangkalahatan, 30 o higit pang mga oras ay itinuturing na full-time na trabaho, ngunit nakasalalay ito sa patakaran ng kumpanya at estado.

Tip

Walang ligal na kahulugan ng full-time na katayuan sa trabaho ngunit sa pangkalahatan, ang patuloy na pagtatrabaho ng 30 oras o higit pa bawat linggo ay isasaalang-alang ng buong oras ng IRS. Ang mga estado ay may kani-kanilang pamantayan.

Ang Mga Pamantayan sa Paggawa ng Kagawaran

Ang Kagawaran ng Paggawa ay mayroong maraming kilalang pambatasan na tumutukoy sa mga kinakailangan sa pananagutan sa negosyo. Hindi tinutukoy ng Batas sa Pamantayan ng Labor na Labor ang katayuan sa buong trabaho. Sa halip, umaasa ito sa mga employer na tukuyin ang full-time na katayuan. Ito ay nakaliligaw dahil ang mga employer ay dapat sumunod sa mga patakaran ng estado at pederal upang sumunod sa iba pang mga kinakailangan sa paggawa.

Habang hindi tinukoy ng DOL ang full-time na trabaho, kinakailangan nito ang mga employer na magbayad ng obertaym pagkatapos ng 40-oras na workweek na naka-orasan. Inaakay nito ang marami na isipin na ang katayuan ng full-time ay 40 oras bawat linggo.

Lingguhan o Buwanang Pamantayan

Dahil ang mga tagapag-empleyo ay dapat sumunod sa mga kinakailangan sa benepisyo tulad ng pangangalaga sa kalusugan, ang Serbisyo sa Panloob na Kita ay nagsisilbing pangunahing gabay para sa pinakamaliit na kinakailangan ng buong-panahong katayuan. Kung ang isang empleyado ay nagtatrabaho, sa average, higit sa 30 oras bawat linggo o higit sa 130 oras bawat buwan, ito ay isinasaalang-alang ng full-time ng mga alituntunin ng IRS.

Gumagamit ang mga employer ng isa sa dalawang pamamaraan upang matukoy ang full-time na katayuan. Ang una ay isinasaalang-alang ang buwanang oras. Ang pangalawa ay isang pabalik-balik na pamamaraan upang suriin ang katayuan mula sa isang tinukoy na tagal ng panahon sa nakaraan. Ito ay mahalaga para sa pagiging karapat-dapat para sa bakasyon batay sa Batas sa Family and Medical Leave na itinuturing na pagiging karapat-dapat sa 24 na oras bawat linggo na na-average sa nakaraang 12-buwan.

Mga Pakinabang ng Boluntaryong Fringe

Tinutukoy ng mga employer ang katayuan ng full-time upang mas mahusay na mapamahalaan o ma-insentibo ang mga empleyado na may mga boluntaryong benepisyo sa fringe. Bagaman hindi makontrol ng isang tagapag-empleyo ang pamantayan ng IRS pagdating sa mga benepisyo sa kalusugan o kapansanan batay sa katayuan ng full-time, mayroon itong kakayahang umangkop sa mga boluntaryong benepisyo.

Kabilang sa mga boluntaryong benepisyo ang pakikilahok sa mga programa sa pagreretiro, bakasyon sa bakasyon at sick leave. Tinutukoy ng mga tagapag-empleyo ang pagiging karapat-dapat para sa mga boluntaryong programa sa mga handbook ng empleyado at karaniwang mga protokol na operating ng mapagkukunang yaman. Nangangahulugan ito na maaaring sabihin ng isang tagapag-empleyo na ang full-time ay mas mababa sa 30 oras bawat linggo para sa kwalipikadong pagiging karapat-dapat sa programa. Nangangahulugan din ito na maaaring sabihin ng isang tagapag-empleyo ng mas mataas na bilang, hanggang sa 40 oras bawat linggo, upang tukuyin ang pagiging karapat-dapat para sa mga boluntaryong benepisyo.

Buong Oras ng Estado kumpara sa Mga Batas sa Trabaho sa Part Time

Ang mga estado ay may kani-kanilang mga kinakailangan para sa full-time na katayuan na malawak na nag-iiba. Halimbawa, tinutukoy ng California ang buong-oras na 40 oras bawat linggo, habang sinasabi ng Hawaii na ang sinumang nagtatrabaho ng higit sa 20 oras bawat linggo ay buong oras at samakatuwid, karapat-dapat para sa mga benepisyo sa kalusugan. Suriin sa mga batas ng lokal na estado upang matiyak na sumusunod.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found