Saan Ko Makikita ang Aking Maliit na Negosyo na Federal Tax ID Number?

Ang bawat isa na may negosyo ay nangangailangan ng isang numero ng pagkakakilanlan sa buwis, o TIN. Karaniwang ginagamit ng mga indibidwal ang kanilang mga numero sa Social Security. Ang mga nagmamay-ari at kasosyo ay madalas na pumili upang makakuha ng isang TIN para sa kanilang pagpapatakbo sa negosyo, kahit na ang mga buwis mula sa mga negosyo ay ipinapasa sa mga may-ari. Ang mga korporasyon, limitadong kumpanya ng pananagutan, o LLC, at limitadong pakikipagsosyo sa pananagutan, o LLPs, ay karaniwang nakakakuha ng Mga Numero ng Pagkakakilala ng Pinag-empleyo, o EINs para sa mga layunin sa pagkilala sa buwis.

Kung Saan Mahanap ang Iyong TIN o EIN

Ang iyong TIN o EIN ay dapat na dumating sa iyo sa isang liham na nagsasaad ng pagkilala sa panloob na pagkilala at serbisyo sa buwis ng iyong negosyo. Napakahalaga ng liham na ito at dapat itago sa mga ligal na dokumento at tala ng buwis. Kailangan mo ang numerong ito para sa iba't ibang mga ligal at pampinansyal na transaksyon.

Paano Kumuha ng TIN o EIN

Kapag nag-ayos ka ng isang negosyo, dapat kang mag-file ng isang Form SS-4 o SS-5 upang makakuha ng isang EIN o TIN mula sa IRS. Magagamit ang form para sa libreng pag-download mula sa website ng IRS at walang gastos upang mai-file. Dapat mong kumpletuhin ang prosesong ito kapag nangangalaga ka sa iba pang mga ligalidad. Karamihan sa mga estado at munisipalidad ay nangangailangan ng isang TIN o EIN upang mag-isyu ng isang lisensya sa negosyo o permit para sa mga industriya na kinokontrol ng estado tulad ng pangangalaga sa kalusugan, kosmetiko, mga negosyo sa pagkontrata o pagtutubero.

Muling pag-retreve ng isang Lost TIN o EIN

Kung nawala sa iyo ang iyong mga dokumento sa pagtatatag ng iyong TIN o EIN, maaari mong makuha ang iyong numero mula sa IRS. Kailangan mong tawagan ang numero ng serbisyo sa customer na walang bayad, 800-829-1040, at kumuha ng tulong ng isang kinatawan ng IRS, na magsasagawa ng mga hakbang upang kilalanin ka bago talakayin ang kumpidensyal na impormasyon.

Layunin ng TIN at EIN

Ang TIN at EIN ay nagtataguyod ng pagkakakilanlan ng iyong negosyo, tulad ng itinatatag sa iyo ng numero ng iyong Social Security (SSN). Kailangan ng IRS ang iyong TIN o EIN kapag nag-file ka ng mga buwis sa iyong negosyo o, sa kaso ng mga LLC, LLP at pakikipagsosyo na ang mga pananagutan sa buwis ay naipasa sa kanilang mga may-ari, kapag nag-file ka ng mga taunang ulat ng negosyo na nagbabalangkas sa pagganap sa pananalapi.

Iba Pang Mga Paggamit ng Mga Numero ng Federal Tax ID

Tulad din ng mga SSN, TIN at EIN ay ginagamit sa mga transaksyong pampinansyal at ligal. Kung ang iyong negosyo ay nakakakuha ng utang, nagtatag ng isang linya ng kredito o nag-apply para sa kredito sa isang tagapagtustos, gugustuhin ng kabilang partido ang iyong numero ng ID. Bilang karagdagan, ginagamit ang mga numerong ito upang subaybayan ang credit rating ng iyong negosyo. Maaari kang magkaroon ng mga ligal na porma at aplikasyon ng gobyerno - tulad ng isang lisensya sa negosyo ng munisipyo o hindi kathang-isip na aplikasyon ng pangalan ng negosyo - na nangangailangan din ng isang TIN o EIN.